Projekt udvikling

​Går I med et ønske om, at få det mest optimale ud af jeres bolig? Eller ønsker I at få et resultat, der er gennemarbejdet og helt unikt? Mangler i professionel og faglig sparring? Kan I svare ”Ja” til blot ét af disse spørgsmål, så har vi den rette løsning her.​

​Hvem

I samarbejde med SPACEMEN – Interior Architecture kan vi tilbyde en komplet rådgivning.

Spacemen er faguddannede arkitekter og designere som besidder alle tværfaglige discipliner indenfor indretning og rumdesign. Spacemen er som Erichsen Entreprise passionerede omkring deres arbejde. Sammen udmærker vores projekter sig ved at være helt unikke og gennemarbejdede ned til mindste detalje.​

Hvad

Med udgangspunkt i dine personlige præferencer for stil og funktionelle behov, skaber vi i samarbejde med Spacemen helheder, hvor materialer, farver og formsprog er nøje afstemt i sammenspil med din boligarkitektur. Vi sikrer at dit projekt bliver udført håndværksmæssigt korrekt samtidig med at kvalitet og æstetik er i højsædet.

Hvordan

Spacemen rådgiver Jer fra den første idéskitsering og udfordrer jer på mulige løsninger. Når dit projekt er blevet konkretiseret og afgrænset hjælper vi jer videre med den håndværksmæssige del af projektet, og tager hånd om en sikker byggeproces. Til sammen sørger vi for, at du får den komplette rådgivning helevejen gennem dit byggeprojekt, så du kan læne dig tilbage og se frem til, at dit ønske bliver indfriet.

Byggerådgivning

​I Erichsen Entreprise er vi fleksible, og tilbyder at bistå dig med forskellige typer af rådgivning afhængig af dine ønsker i det enkelte byggeprojekt.​

​Rådgivningstyper vi tilbyder

  • Byggeledelse med processtyring
  • Sparringspartner for ejerforeninger m.fl.
  • Projekttering i alle faser

Byggeledelse med processtyring

I forlængelse af vores bygherrerådgivning tilbyder vi også ledelse og styring af projekt- og byggeprocessen. Processtyringen består typisk af følgende aktiviteter:

  1. ​Ugentligt byggemøde med dig som bygherre og entreprenøren. Formålet med de ugentlige byggemøder er at sikre en rettidig procesfremgang. På de ugentlige møder vil der være mulighed for, at løse de udfordringer, der typisk kan opstå i løbet af en dynamisk byggeproces.
  2. Fysiske opsyn på byggepladsen. Formålet med de fysiske opsyn er at opretholde byggeriets fremgang, så byggeriets tidsplan kan overholdes.
  3. ​Kvalitetssikring af byggeriet. Formålet med kvalitetssikringen er at sikre, at det endelige byggeri lever op til dine forventninger. Vi tager løbende billeder af byggeriet for at kunne dokumentere at byggeriet er udført håndværksmæssigt korrekt, hvis der er grund til det.​​

​Sparringspartner for ejerforeninger m.fl.

Som ejerforening kan det at stå med koordinering og styring af f.eks. en ombygning eller renovering af ejendommen, være en større – og for nogle en uoverskuelig – opgave. Derfor tilbyder vi os som sparringspartner for bl.a. ejerforeninger som ønsker en erfaren bygherrerådgiver og byggeleder ved sin side.

  • Rådgivningsydelser til ejerforeninger kan være: Koordinering af udbudsmaterialer: udformning af beskrivende tilbudsliste, Opmåling, Byggeprogram, Tidsplan, konkraktforhandling med entreprenør og entreprisekontrakter.
  • Ivaretage opgaven omkring beregninger: F.eks. Indhentning af tilbud, prisestimering af projekt, statiske analyse og dokumentation.
  • Mødehåndtering: Opstartsmøde med interessenter, Besigtigelse møde, Myndighedsmøder, Projektgennemgangs møde og Aflevering.
  • Byggeledelse og fagtilsyn under byggeprocessen som kvalitetssikring og opfølgning.

Har I brug for rådgivning allerede i starfasen med hvilke muligheder der forefindes og skitsering af projekt, så se mere i menuen under Idéskitsering.

Totalentreprise​

Det nøglefærdige byggeprojekt.​

Som totalentreprenør tilbyder vil totalentreprise på dit byggeprojekt vil du trygt kunne læne dig tilbage indtil nøglen overdrages. Som totalentreprenør udarbejder vi en kontrakt, der i detaljer beskriver dine byggeønsker samt projektforløbet.

Vi har som totalentreprenør ansvaret for at udarbejde konstruktionstegningerne.

Når kontrakten er underskrevet er det Erichsen Entreprise der alene har ansvaret for at levere det aftalte.​