Hovedprojekt

Du har som bygherre mulighed for at have indflydelse på byggeprocessen.

Sammen med vores faste samarbejdspartnere tager vi gerne ansvaret for hovedentreprisen på dit projekt. Med andre ord, står Erichsen Entreprise ikke kun inden for kvaliteten af byggeprojektet, men også for vores samarbejdspartners arbejdsopgaver.​

Som hovedentreprenør på dit byggeprojekt, vil vi på baggrund af dine ønsker mv. udarbejde en kontrakt. Kontrakten beskriver i detaljer byggeprojektet samt udførslen heraf.

Du vil som bygherre være med hele vejen gennem projektforløbet, og du vil som bygherre have medansvar for at få løst eventuelle udfordringer under projektforløbet.

STUEPLAN

VENTILATIONSPLAN

FACADE NORD/ SYD

FACADE ØST/ VEST

SNIT A-A

MURKRONE, LANGS SPÆR

TAGOVERGANG

BJÆLKE-SØJLE SAMLING